Spoštovani obiskovalec,

ta spletna stran služi kot komunikacijska vez za zaposlene, ki proizvajajo za zgoraj omenjena podjetja in njihove delničarje.

Tukaj imate možnost posredovanja pritožbe, ki se nanašajo na kršitve zoper Etični kodeks.

V ta namen prosim izpolnite ustrezna polja obrazca, kateri vsebuje naslednje podatke: Ime proizvodnega obrata, zadeva in opis zadeve.

Seveda lahko podate vse podatke tudi anonimno. Če vložite konkretno pritožbo o kršitvi Etičnega kodeksa v konkretnem proizvodnemu obratu, je treba nujno sporočiti tudi ime proizvodnega obrata, ker v nasprotnem primeru kršitev ni mogoče preverjati.

Če ste izpolnili uzstrezna polja obrazca, kliknite prosim na »pošlji«. Potem, ko ste kliknili na »pošlji«, boste prejeli t.i. št. kartice ter osebno geslo. Osebno geslo in št. kartice služita za prihodnje komuniciranje z nami. Zato Vam priporočamo, da si tako številko kartice kot tudi osebno geslo zapišite in skrbno hranite, tako da ga po potrebi tudi najdete.

Če ste nam odposlali vaše sporočilo, morate 3 dni potrpeti. Po treh dneh lahko z te spletne strani odpokličete prvi odgovor. Pri tem kliknite „Naša sporočila za vas“. Po kliku bo zahtevana vaša osebna številka kartice in osebno geslo. Po vnesu lahko prečitate naše sporočilo. Sporočilo lahko tudi vsebuje splošne razlage, pojasnila ali napotke za nadaljne postopanje, ali pa tudi vprašanja, katerih odgovori so za naše nadaljno obdelavo važni.

Radevolje lahko naredite podjetjem tudi predloge, ali sporočite, kar po vašem mnenju dobro deluje.


   1 Login